Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op www.myfermat.com kunnen geen rechten worden verleend. Myfermat.com kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Myfermat.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Myfermat.com worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar Myfermat.com. Verder stellen wij ons voor onvoorziene calamiteiten, tijdens het bezoeken van Myfermat.com, niet aansprakelijk.

Afnemer van de informatie, die van te voren dient te worden aangevraagd via info@myfermat.com (zie Copyright), is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Founders van Myfermat.com

Team Fermat
Comments